dsc03124

 

Nishane е първата турска къща за нишова парфюмерия. Парфюмите са в концентрация Extrait de Parfum и са луксозни аромати, вдъхновени от различните култури в космополитен Истанбул. Смесица между модерност и класика.

Когато чух за тази нишова къща създадена през 2012 година, силно се заинтригувах и търсейки разбрах, че имат ексклузивни представители в България, предлагащи марката онлайн. Сайта е http://elmarparfum.bg  и за късмет предлагат проби на ароматите.

Взех проби от различни парфюми и започнах да тествам. Първо ми попадна и тествах, като голям фен на това цвете TUBEROZA. Много ми хареса, защото е свежа и зелена тубероза, но истински се влюбих от първо пръсване, във FAN YOUR FLAMES и реших да купя първо него.

 

Nishane is first Turkish house of niche perfumery. The perfumes are in concentration Extrait de Parfum, luxurious fragrances inspired by different cultures in a cosmopolitan Istanbul – mix between modernity and classic.
When I heard about this niche house founded in 2012, I became very intrigued, did some research and found out that they have exclusive representatives in Bulgaria offering the brand online. The website is http://elmarparfum.bg and fortunately they offer samples of the fragrances.
I took samples of various perfumes and began testing. First I came upon and decided to test, probably as a great fan of the flower, the fragrance of TUBEROZA. I loved it because it is fresh and green tuberose, but what I really fell in love with from the first spray, was FAN YOUR FLAMES, so I to buy it first.

dsc03123

 

Fan Your Flames Nishane е унисекс парфюм, който няма силно изявена страна и може да се носи много успешно и от двата пола. За мен е невероятно хубав и интересен аромат.

Открива се със силен кокос, натуралистичен като от току що счупен, узрял кокосов орех последван от ром и тютюн.  Ароматът на кокоса е млечен и кремообразен. Нотките се усещат изключително силно и присъствено на моята кожа. Все едно съм на кораба на Капитан Джак Спароу, седим на палубата, чупим кокосови орехи, пием ром, много ром, хубав ром и пушим свит тютюн. Мммм обичам наистина силно този парфюм, защото ме кара да се чувствам така необичайно.

Fan Your Flames Nishane is a unisex perfume without a very prominent side and can be worn successfully by both sexes. I find it an incredibly pleasant and intriguing fragrance.
It opens with a strong coconut, natural like a freshly broken ripe coconut, followed by rum and tobacco. The coconut fragrance is milky and creamy. The notes are felt very strongly and noticeably on my skin. As if I’m on the ship of Captain Jack Sparrow, we are sitting on the deck, breaking our coconuts, drinking rum, a lot of rum, a very nice rum and smoking rolled tobacco. Mmmm, I really love this perfume because it makes me feel so unusual.

dsc03125

 

dsc03127

 

Топъл, сладък и плътен. Има лек тамян и силен ветивер, който да му придаде необходимата сухота и да го направи и подходящ за носене от мъже. Базата е дървесна, мъхеста, леко подправково – пиперена и ароматна.

Парфюмът е интересен за мен, защото много обичам кокос и този се отличава от досегашните кокосови аромати в колекцията ми. Много по-дълбок и разнообразен е, без бележките на кокоса и рома да напускат кожата ми през развитието на останалите съставки. Представете си аромата на дървесина напоена с аромат на ром. Тютюнът също е там през цялото време, влажен и дъхав.

Warm, sweet and intense. It has light incense and strong vetiver, to give it the necessary dryness and make it suitable for men too. The base is woody, mossy, slightly spicy – pepper and aromatic.
The perfume is interesting for me because I love coconut and this one is different from the other coconut fragrances in my collection. It is much deeper and more diverse and the notes of coconut and rum don’t leave my skin during the development of the other notes. Imagine the scent of wood soaked in rum flavor. Tobacco is also present all the time, moist and fragrant.


dsc03128

 

dsc03132

 

Трайността му при мен е над 12 часа, като се усеща и след душ и през цялото време мога да се наслаждавам на весело пиянската палуба на Капитан Спароу. Не обичам да пия алкохол, но в парфюми, когато е блендиран добре ми допада. Е, тук ми е един от любимите. Бобовата тонка го подслажда добре и въобще майсторски са подреждани нещата така, че да искам да го вдъхвам по цял ден и през няколко дни, което като цяло не е много характерно за мен.

Fan Your Flames е с много масла и при поставане е мазен, като на различните кожи стои по различен начин. На мъжа ми имам късмета да го усещам по-силно дървесен и по-не сладък. Добре, че при мен си е сладък, защото това е едно от предимствата му за моето обоняние и парфюмни желания към момента.

Целогодишен и всесезонен смятам, че е ароматът. Носих го в големи жеги с едно-две пръсвания, защото е много силен наистина и се разви добре. Жегата не повлия съществено на трайността му. Нося го и сега при умерени температури. Ще го нося и в студ.

Fan Your Flames Nishane е любопитен аромат и го препоръчвам за проби на хора, обичащи кокос и тютюн в парфюми.

Ще споделя тук и впечатленията си от другите проби, които тествах и ще тествам отново, при различни климатични условия.

Durability on me is over 12 hours, it can be felt even after taking a shower and all the time I can enjoy the merry drinking deck of Captain Sparrow. I do not like to drink alcohol, but in perfumes, when it is blended well I like it. Well, here’s one of my favorites. Tonka bean sweetens it very well and overall the notes are arranged so skillfully that I want to breathe it all day and every few days, which in general is not very typical of me.
Fan Your Flames contains many oils and upon spraying feels greasy as on different skins it feels differently. On the skin of my husband I sense it more y woody and less sweet. It’s good that it is sweet on me because it’s one of its advantages for my sense of smell and fragrance preferences at the moment.
I think the fragrance is suitable for the year round and all seasons. I wore it in high heat with just one or two sprays, because it is very strong really and developed well. The heat did not affect significantly its durability. I also wear it now at moderate temperatures. I’ll wear it in the cold weather too.
Fan Your Flames is a curious aroma and I recommend it for people who love coconut and tobacco fragrances.
I will share here also my opinion of other samples that I have tested and will test again in different weather conditions.

dsc03134


dsc03137

 

И една снимка от Facebook направена от FStefan Dimitrovv с любезното разрешение на представителите на Nishane за България.

Here is a photograph taken from Facebook, made by FStefan Dimitrovv, courtesy of the representatives of Nishane for Bulgaria.

14379787_1785555671687842_1864052344476799742_o

 

Review 0
8 densi
Потребители 0 (0 гласове)
Сила на аромата8
Времетраене на аромата9
Послемирис7
Лукс8
Какво казват хората Оставете вашата оценка
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Оставете вашата оценка